فعالیت های ابری

With OCCC (Open Community of Cloud Computing)

Management,Taxonomy Workgroup

With Cloud Research Center – Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)

Publications:

Hamid Reza Qavami, Shahram Jamali, Mohammad Kazem Akbari, and Bahman Javadi, “Dynamic Resource Provisioning in Cloud Computing: A Heuristic Markovian Approach”,  Book title:”Cloud Computing”,V.133 Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, International Publishing, 2014

Presentation:

Invited Speaker in Cloud Tech 2014, Resource provisioning in Cloud Computing Concepts, Principles and Challenges; Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, January 2014.

 “Dynamic Resource Provisioning in Cloud Computing: A Heuristic Markovian Approach”, ۴th International Conference on Cloud Computing (CloudComp 2013), China, October 2013.

Participation and Honors:

Reviewer in the 1st National Cloud Computing Workshop Proceeding, Amirkabir University of Technology, Tehran, IRAN, Oct 2012
Academic staff of the 1st National Cloud Computing Workshop, Amirkabir University of Technology, Tehran, IRAN, Oct 2012

ارسال نظردرباره‌ی رایانش ابری

بر اساس تعریف استاندارد ISO/IEC 17788:2014 رایانش ابری الگویی است که امکان ایجاد دسترسی به یک مخزن مقیاس پذیر و کشسان از منابع قابل اشتراک فیزیکی یا مجازی را تحت شبکه به صورت تأمین منابع سلف سرویس و با امکان مدیریت برحسب نیاز، فراهم می سازد.

تصاویر

  • حمید رضا قوامی: سلام .... منظور شما از "چنین شرکت هایی" چیه دقیقاً؟ اگر شر [...]
  • کاوه: سلام به نظر شما خرید سهام چنین شرکتهایی معقول هستش؟ [...]
  • حمید رضا قوامی: با تشکر، تاریخ هنگام کپی دچار اشکال شده بود که تصحیح شد. [...]
  • سعید علیجانی: سلام جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۴ [...]