حمید رضا قوامی
فارغ التحصیلرشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتر (کارشناسی ارشد)
مشاور حوزهرایانش ابری
کسب و کار های فناورانه
کسب و کارهای نوپا در فناوری اطلاعات
طراحی کسب و کار
بنیانگذاریبنیاگذار جامعه آزاد رایانش ابری ایران
همبنیاگذار جیبیتال
عضویت مرکز تحقیقات رایانش ابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بورد مدیریت جامعه آزاد رایانش ابری ایران
هیئت مدیره و دبیر انجمن فارغ التحصیلان دبیرستان البرز
سازمان نطام صنفی رایانه ای کشور
تالیفاتلیست مقالات پژوهشی
تالیفات چاپ شده در کتاب
ارتباط با من:    http://ir.linkedin.com/pub/morteza-javan/44/a50/719  http://www.slideshare.net/msjavan 
qavami[at]gmail[dot]com