کارگروه تاکسونومی

تاکسونومی


فعالیت این کارگروه جمع آوری و دسته بندی محصولات ابری ارائه شده در ایران است. اعضای کارگروه با استفاده از دانش تجاری و فنی خود محصولات ارائه شده  در حوزه رایانش ابری را جمع آوری و بر اساس نوع کاربرد محصول آن را در یکی از مدل های ارائه سرویس ابر، دسته بندی می کنند.

برای مشارکت در این کارگروه کافیست به صفحه اختصاصی آن در ویکی جامعه آزاد رایانش ابری مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید